Top10Antivirus

Uslovi korišćenja

Top10antivirusa.com korisnicima pruža informacije i alate za bolje razumevanje različitih softverskih proizvoda. Sajt Top10antivirusa.com (u daljem tekstu „Sajt“) su radovi koji su zaštićeni autorskim pravima i pripadaju Top10antivirusa.com. Korisnicima nudimo pristup ovom sajtu pod uslovom da prihvate sve uslove i odredbe (u daljem tekstu „Uslovi“) bez izmena.

Prihvatanje uslova

Korišćenjem ovog sajta, slažete se da ste vezani uslovima i svim važećim zakonima i da ćete biti odgovorni za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne smete da koristite sajt. Materijali sadržani na ovom sajtu zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zakonom o zaštitnom znaku.

Korisnička licenca

Sadržaj na sajtu Top10antivirusa.com je samo za ličnu, individualnu upotrebu, a ne za komercijalne ili spoljne svrhe. Prema ovoj Licenci za ograničenu upotrebu, korisnici ne mogu modifikovati ili kopirati materijale, koristiti ih u komercijalne svrhe ili za bilo kakvo javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno), pokušavati da dekompiliraju ili obrnu inženjering softvera ili usluge sadržane na sajtu Top10antivirusa.com za kopiranje zaštićenih autorskih prava ili drugog sadržaja, prenositi sadržaj na drugu osobu ili na drugi server. Ova licenca prestaje automatski ako korisnici krše bilo koje od ovih ograničenja i u bilo kom trenutku može biti ukinuta i prekinuta od strane Top10antivirusa.com. Po završetku pregledanja ovih materijala od strane korisnika ili po prestanku ove licence, korisnici moraju uništiti preuzete sadržaje u svom posedu, bilo u elektronskom ili štampanom obliku.

Odricanje od odgovornosti

Materijali na sajtu Top10antivirusa.com obezbeđeni su onako kako se vide. Mi ne dajemo garancije, izričite ili podrazumevane, i ovim se odričemo svih drugih garancija, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve implicitne garancije ili uslove za trgovanje, nepovredivost, prava intelektualne svojine ili nešto slično. Pored toga, Top10antivirusa.com ne daje nikakve izjave ili garancije u pogledu tačnosti, verovatnih rezultata ili pouzdanosti korišćenja sadržaja na ili koji se odnose na njegov internet sajt ili na bilo koje sajtove povezane sa ovim Sajtom.

Sadržaj sajta, kao što su tekstovi, grafika, slike, informacije koje pružaju Top10antivirusa.com davaoci licence i drugi sadržaj dostupan na Top10antivirusa.com sajtu, uključujući i bilo koju drugu uslugu („Sadržaj“), samo su u informativne svrhe. Korisnici moraju pažljivo pročitati sve informacije koje pružaju proizvođači proizvoda, bilo na internetu ili na stvarnim etiketama proizvoda ili na pakovanju. Iako ulažemo stvarne napore da ažuriramo informacije na sajtu, ne dajemo nikakve izjave ili garancije, izričito ili implicitno, da je sadržaj na sajtu tačan, potpun ili aktuelan. Top10antivirusa.com je sajt za poređenje i recenzije, zasnovan na reklamiranju. Da bismo mogli ponuditi ovaj sajt svima i besplatno, koristimo linkove koji nam omogućavaju da naplatimo naknadu za preporuku sa naših partnerskih sajtova za antiviruse. Na redosled i rangiranje partnera za antivirusne programe na našoj tabeli poređenja mogu uticati komercijalni faktori, kao i opšti podaci o popularnosti, konverziji i performansama. Naše ocene, redosled i rangiranje mogu da se menjaju s vremena na vreme.

Naša odgovornost za gubitak ili štetu

Korišćenje ovog sajta i usluga je na sopstveni rizik korisnika. Ni u kom slučaju Top10antivirusa.com ili njegovi dobavljači ne mogu biti odgovorni za štetu (uključujući gubitak ili gubitak podataka ili prekid poslovanja). Ni na koji način nismo odgovorni za sadržaj koji proizlazi iz upotrebe naših sajtova, čak ni ako je Top10antivirusa.com ili jedan od naših ovlašćenih predstavnika Top10antivirusa.com usmeno ili pismeno informisan o mogućnosti takve štete.

Kompenzacija

Korisnici se slažu da će nas obeštetiti, braniti i isključiti iz svih gubitaka, rashoda, štete i troškova, uključujući razumne naknade advokata, koje proizlaze iz kršenja ovih Uslova korišćenja i/ili korisnikove upotrebe sajta i da će nas obeštetiti od svih šteta.

Revizije / greške

Sadržaj sajta Top10antivirusa.com može uključivati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Top10antivirusa.com ne preuzima odgovornost za tačnost, potpunost ili pravovremenost materijala na svom sajtu. Top10antivirusa.com može napraviti izmene sadržaja koji se nalazi na svom sajtu u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Top10antivirusa.com međutim, ne garantuje da ažurira ovaj sadržaj na redovnoj bazi

Linkovi prema dobavljačima trećih strana

Top10antivirusa.com nije testirao sve sajtove povezane sa ovim sajtom i ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj takvih povezanih sajtova. Uključivanje linka ne znači da Top10antivirusa.com odobrava sajt. Korišćenje takvog povezanog sajta je na sopstveni rizik korisnika.

Promene ovih uslova

Top10antivirusa.com može revidirati ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Korišćenjem ovog sajta korisnici se slažu da će biti obavezani najnovijom verzijom ovih Uslova korišćenja.

Nadležni zakon

Sva potraživanja u vezi sa sajtom Top10antivirusa.com podležu zakonima Ujedinjenog Kraljevstva, bez obzira na konflikt sa zakonom zemlje iz koje je korisnik. Ukoliko nije drugačije navedeno, svi sporovi koji proizlaze direktno ili indirektno iz ili koji se odnose na Uslove korišćenja ili na sajt, rešavaju se isključivo u sudovima Ujedinjenog Kraljevstva. Korisnici ovim neopozivo pristaju na ovu nadležnost i isključivu nadležnost takvog suda u takvom sporu.

Pitanja

Ako imate pitanja o ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da se obratite na e-adresu hello (at) Top10antivirusa.com